Телефони за контакт

+389 34 215 319 +389 75 500 502

ДИГИТАЛНА РЕНТГЕНОГРАФИЈА

Дигиталната радиографија во стоматологијата се однесува на употребата на технологија за дигитално снимање за снимање и складирање на снимки на забите со Х-зраци. Тој стана широко прифатен метод во стоматолошките ординации, заменувајќи ги традиционалните рендгенски снимки базирани на филм. Дигиталната радиографија нуди неколку предности во однос на конвенционалната радиографија, вклучувајќи подобрен квалитет на сликата, намалена изложеност на радијација и зголемена удобност и за стоматолошките професионалци и за пациентите.

Еве неколку клучни аспекти на дигиталната радиографија во стоматологијата:

Стекнување слика: во дигиталната радиографија, дигитален сензор или фосфорна плоча се користи за снимање на сликата на Х-зраци наместо традиционалниот филм со рендген. Сензорот е поставен во внатрешноста на устата за да сними рендгенска слика на забите и потпорните структури. Апаратот за рендген се користи за емитување мала количина на зрачење за да се создаде сликата, која потоа моментално се пренесува на компјутерски систем.

Квалитет на слика: Дигиталната радиографија обезбедува одличен квалитет на сликата со висока резолуција и јасност. Дигиталните слики може да се приспособат, да се подобрат и да се зголемуваат за подобра видливост, помагајќи во прецизна дијагноза и планирање на третманот. Дополнително, дигиталните слики може лесно да се споделуваат и складираат електронски, намалувајќи го ризикот од губење или оштетување во споредба со физичките рендгенски филмови.

Намалена изложеност на зрачење: Една од значајните предности на дигиталната радиографија е намалената изложеност на зрачење во споредба со традиционалниот филм со рендген. Дигиталните сензори се почувствителни и бараат помала доза на зрачење за да се добијат дијагностички слики. Ова помага да се минимизира изложеноста на зрачење и за пациентите и за стоматолошките професионалци, додека сепак се добиваат јасни и детални слики.

Инстант преглед на слики: со дигитална радиографија, сликите се достапни за прегледување речиси веднаш. Нема потреба од време за обработка на филмот, што овозможува итна проценка и дискусија со пациентот. Природата на дигиталната слика во реално време ја подобрува ефикасноста и овозможува брзо планирање на третманот.

Складирање и преземање слики: Дигиталната радиографија ја елиминира потребата за физичко складирање на рендгенски филмови. Дигиталните слики се чуваат електронски во безбедна база на податоци или систем базиран на облак, што го олеснува преземањето и прегледувањето на записите на пациентите. Дигиталното складирање исто така заштедува физички простор и го намалува ризикот од влошување или губење на филмот со текот на времето.

Образование на пациентите: Дигиталната радиографија им овозможува на стоматолошките професионалци поефективно да прикажуваат и да ги објаснат сликите на Х-зраци на пациентите. Сликите може да се зголемат, да се забележат и да се споредат со претходните слики за визуелна споредба и подобра едукација на пациентот. Ова им помага на пациентите да ги разберат нивните состојби на оралното здравје и активно да учествуваат во одлуките за третман.

Еколошки: Дигиталната радиографија е поеколошка во споредба со традиционалната филмска радиографија. Ја елиминира потребата за хемиска обработка и го намалува создавањето на опасен отпад поврзан со развојот на филмот. Дигиталната радиографија го револуционизира полето на сликање на забите, нудејќи бројни придобивки во однос на квалитетот на сликата, намалувањето на зрачењето, ефикасноста и складирањето. Неговата широка употреба ги подобри дијагностичките способности, рационализација на работните текови и зголемена грижа за пациентите во нашата стоматолошка ординација.

Scroll to top