Телефони за контакт

+389 34 215 319 +389 75 500 502

ЕНДОДОНЦИЈА

Ендодонцијата е гранка на стоматологијата која е специјализирана за дијагноза, третман и превенција на болести и состојби кои влијаат на забната пулпа и околните ткива. Забната пулпа е меко ткиво кое се наоѓа во внатрешноста на забот, кое се состои од нерви, крвни садови и сврзно ткиво. Ендодонтскиот третман најчесто вклучува терапија на коренскиот канал, чија цел е да ги спаси забите кои се сериозно оштетени или инфицирани.

Еве неколку клучни аспекти на ендодонцијата:

Терапија на коренскиот канал: Терапијата на коренскиот канал е најчеста процедура што ја вршат ендодонтистите. Тоа вклучува отстранување на заразената или оштетена забна пулпа од внатрешноста на забот и чистење и дезинфекција на коренските канали. Каналите потоа се полнат и запечатуваат со биокомпатибилен материјал, а одозгора може да се постави забна коронка за да се врати структурата и функцијата на забот.

Дијагноза: Ендодонтите користат различни дијагностички техники за да ја проценат состојбата на забната пулпа и околните ткива. Тие може да вклучуваат преглед на стоматолошката историја на пациентот, спроведување на темелно испитување и користење на стоматолошка слика, како што се рендгенски снимки или компјутеризирана томографија со конусен зрак (CBCT). Специјални тестови, како што се тестирање на виталност или тестови со удари, исто така може да се направат за да се утврди здравјето на забот.

Ендодонтска хирургија: Во некои случаи, ендодонтската хирургија може да биде неопходна кога конвенционалниот третман на коренскиот канал не е доволен. Апикоектомијата, позната и како хирургија на крајот на коренот, е вообичаена ендодонтска хируршка процедура каде што врвот на коренот на забот се отстранува заедно со секое заразено ткиво. Ова помага да се елиминира изворот на инфекција и да се промовира заздравувањето.

Третман на дентална траума: Ендодонтистите се вешти во управувањето со случаи на забна траума, како што се забите што се исфрлени (отстранети) или скршени поради несреќи или повреди. Навремениот третман е клучен во овие ситуации за да се зголемат шансите за спас на забот. Ендодонтските интервенции може да вклучуваат репозиционирање и шиење на забот, терапија на коренскиот канал или други процедури засновани на сериозноста на траумата.

Третман на стоматолошка болка и инфекции: Ендодонтистите играат клучна улога во лекувањето на денталната болка и инфекциите кои се резултат на воспаление на пулпата или забните апсцеси. Тие ја ублажуваат болката со отстранување на изворот на инфекција или воспаление преку терапија на коренскиот канал или други соодветни процедури. Со решавање на основната причина, ендодонтите помагаат да се ублажи болката и да се врати оралното здравје.

Регенерација на забната пулпа: Истражувањето во ендодонцијата се фокусираше на развивање техники за регенерација на забната пулпа. Овие техники имаат за цел да ја регенерираат оштетената забна пулпа наместо целосно да ја отстранат. Регенеративните ендодонтски процедури вклучуваат дезинфекција на системот на коренскиот канал, поставување биокомпатибилни материјали и стимулирање на растот на ново ткиво слично на пулпа. Овој пристап потенцијално може да ги спаси незрелите трајни заби кои претрпеле оштетување на пулпата.

Соработка со други стоматолошки специјалисти: Ендодонтите често соработуваат со други стоматолошки специјалисти, како што се протетичарите, пародонтистите и оралните хирурзи, за да обезбедат сеопфатен и мултидисциплинарен третман кога е потребно. Оваа соработка овозможува координиран пристап за решавање на сложени стоматолошки случаи кои вклучуваат повеќе аспекти на оралното здравје. Ендодонтскиот третман е клучен за зачувување на забите кои инаку би барале екстракција. Со зачувување на природните заби, ендодонцијата помага во одржувањето на правилната орална функција, естетиката и целокупното орално здравје. Доколку чувствувате дентална болка, имате заразен заб или ви треба специјализирана нега поврзана со забната пулпа, се препорачува да побарате консултација со нашиот ендодонт.

Scroll to top